Văn bản pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

Tiếng việt Tiếng Anh Tiếng Hàn Tiếng Trung
Văn bản pháp luật

Thông tư 38/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013

downloadtailieu: taiday

158/2014/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 01, 02, 03 và 04

downloadtailieu: taiday

28/2015/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05, 06, 07

downloadtailieu: taiday

Thông tư 126/2015/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 8, 9, 10

downloadtailieu: taiday

Phụ lục Thông tư 126/2015/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 8, 9, 10

downloadtailieu: taiday

Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

downloadtailieu: taiday

Thông tư số:10/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

downloadtailieu: taiday

Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

downloadtailieu: taiday

Thông tư 145/2016/TT-BTC ngày 6/10/2016 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11

downloadtailieu: taiday

Luật Giá

downloadtailieu: taiday

Zalo
Hotline