Văn bản pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

Tiếng việt Tiếng Anh Tiếng Hàn Tiếng Trung
Văn bản pháp luật

Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định

downloadtailieu: taiday

TT số 47 /2018/TT-BTC, ngày 15 / 5/2018 của BTC Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng GT và TLi

downloadtailieu: taiday

Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về đất đai

downloadtailieu: taiday

Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

downloadtailieu: taiday

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước

downloadtailieu: taiday

Thông tư số: 46/2014/TT-BTC Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá

downloadtailieu: taiday

Thông tư 56/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

downloadtailieu: taiday

89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

downloadtailieu: taiday

Thông tư số 31/2014 ngày 07/3/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

downloadtailieu: taiday

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

downloadtailieu: taiday

Zalo
Hotline