BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ (1)

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

Tiếng việt Tiếng Anh Tiếng Hàn Tiếng Trung
Tin tức

4. Đối với tài sản thẩm định giá: Máy móc, thiết bị truyền dẫn, vật tư thiết bị, cây xanh cây công trình và các tài sản đặc thù khác

 

STT

Giá trị thẩm định (Tỷ đồng)

Phí TĐG (đồng)

 

Từ

Đến

TĐG lần đầu

TĐG lại

1

0

<0,5

 2.500.000

 2.000.000

2

0,5

<1

 3.500.000

 2.500.000

3

1

<2

 5.500.000

 3.500.000

4

2

<5

 11.500.000

 8.000.000

5

5

<10

 13.500.000

 9.500.000

6

10

<20

 21.500.000

 15.000.000

7

20

<30

 27.000.000

 20.000.000

8

30

<50

 41.000.000

 29.000.000

9

50

<70

 50.000.000

 35.000.000

10

70

<100

 65.000.000

 45.000.000

11

Giá trị tài sản từ 100 tỷ đồng trở lên thỏa thuận

 

5. Đối với tài sản thẩm định giá là giấy tờ có giá như: Cổ phiếu, trái phiếu, các khoản nợ và các tài sản khác

 

STT

Giá trị tài sản thẩm định (Tỷ đồng)

Phí TĐG (đồng)

 

Từ

Đến

TĐG lần đầu

TĐG lại

1

0

<1

      5.000.000  

      3.500.000  

2

1

<5

    10.000.000  

      7.000.000  

3

5

<10

    15.000.000  

    10.500.000  

4

10

<30

    20.000.000  

    14.000.000  

5

30

<50

    30.000.000  

    21.000.000  

6

50

<100

    50.000.000  

    35.000.000  

7

100

<500

   100.000.000  

    70.000.000  

8

500

<1000

   150.000.000  

   105.000.000  

9

Giá trị tài sản từ 1000 tỷ đồng trở lên thỏa thuận

Zalo
Hotline