Tin Tức Của VFI

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

Tiếng việt Tiếng Anh Tiếng Hàn Tiếng Trung
Tin Tức Của VFI

LOTUS VFI LÀ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

LOTUS VFI LÀ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Ngày đăng: 21/09/2021 09:45 AM

Với đội ngũ thẩm định viên có nhiều năm hoạt động trên thị trường cùng với sự hiểu biết sâu rộng về thẩm định giá và đầu tư tài chính, LOTUS VFi luôn là người bạn đồng hành đắc lực, đáp ứng và hỗ trợ toàn diện các yêu cầu của khách hàng. Không chỉ giúp khách hàng có được cái nhìn bao quát và thấu hiểu thị trường, từ đó đưa ra những quyết định chính xác và phù hợp quy định pháp luật hiện hành, LOTUS Vfi còn hỗ trợ các quyết định đó được tiến hành nhanh nhất và mang lại hiệu quả cao nhất đối với khách hàng.

BÁO HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ LOTUS VFI ???

BÁO HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ LOTUS VFI ???

Ngày đăng: 21/09/2021 09:49 AM

Với đội ngũ thẩm định viên có nhiều năm hoạt động trên thị trường cùng với sự hiểu biết sâu rộng về thẩm định giá và đầu tư tài chính, LOTUS VFi luôn là người bạn đồng hành đắc lực, đáp ứng và hỗ trợ toàn diện các yêu cầu của khách hàng. Không chỉ giúp khách hàng có được cái nhìn bao quát và thấu hiểu thị trường, từ đó đưa ra những quyết định chính xác và phù hợp quy định pháp luật hiện hành, LOTUS Vfi còn hỗ trợ các quyết định đó được tiến hành nhanh nhất và mang lại hiệu quả cao nhất đối với khách hàng.

BÁO DOANH NGHIỆP THỊ TRƯỜNG NÓI GÌ VỀ LOTUS VFI ???

BÁO DOANH NGHIỆP THỊ TRƯỜNG NÓI GÌ VỀ LOTUS VFI ???

Ngày đăng: 21/09/2021 09:50 AM

Với đội ngũ thẩm định viên có nhiều năm hoạt động trên thị trường cùng với sự hiểu biết sâu rộng về thẩm định giá và đầu tư tài chính, LOTUS VFi luôn là người bạn đồng hành đắc lực, đáp ứng và hỗ trợ toàn diện các yêu cầu của khách hàng. Không chỉ giúp khách hàng có được cái nhìn bao quát và thấu hiểu thị trường, từ đó đưa ra những quyết định chính xác và phù hợp quy định pháp luật hiện hành, LOTUS Vfi còn hỗ trợ các quyết định đó được tiến hành nhanh nhất và mang lại hiệu quả cao nhất đối với khách hàng.

BÁO 1CHECK NÓI GÌ VỀ LOTUS VFI ???

BÁO 1CHECK NÓI GÌ VỀ LOTUS VFI ???

Ngày đăng: 21/09/2021 09:51 AM

Với đội ngũ thẩm định viên có nhiều năm hoạt động trên thị trường cùng với sự hiểu biết sâu rộng về thẩm định giá và đầu tư tài chính, LOTUS VFi luôn là người bạn đồng hành đắc lực, đáp ứng và hỗ trợ toàn diện các yêu cầu của khách hàng. Không chỉ giúp khách hàng có được cái nhìn bao quát và thấu hiểu thị trường, từ đó đưa ra những quyết định chính xác và phù hợp quy định pháp luật hiện hành, LOTUS Vfi còn hỗ trợ các quyết định đó được tiến hành nhanh nhất và mang lại hiệu quả cao nhất đối với khách hàng.

DOANH NHÂN DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ LOTUS VFI ???

DOANH NHÂN DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ LOTUS VFI ???

Ngày đăng: 21/09/2021 09:51 AM

Với đội ngũ thẩm định viên có nhiều năm hoạt động trên thị trường cùng với sự hiểu biết sâu rộng về thẩm định giá và đầu tư tài chính, LOTUS VFi luôn là người bạn đồng hành đắc lực, đáp ứng và hỗ trợ toàn diện các yêu cầu của khách hàng. Không chỉ giúp khách hàng có được cái nhìn bao quát và thấu hiểu thị trường, từ đó đưa ra những quyết định chính xác và phù hợp quy định pháp luật hiện hành, LOTUS Vfi còn hỗ trợ các quyết định đó được tiến hành nhanh nhất và mang lại hiệu quả cao nhất đối với khách hàng.

Những quy định mới về kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Thông tư 60/2021/TT-BTC

Những quy định mới về kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Thông tư 60/2021/TT-BTC

Ngày đăng: 21/09/2021 10:39 AM

Ngày 21/7/2021, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 60/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá. Thông tư số 60/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 03/9/2021, không chỉ kịp thời hướng dẫn các quy định tại Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP, mà còn giúp khắc phục những hạn chế, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 38/2014/TT-BTC trong thời gian qua.

Quy chế tài chính mới của Công ty mua bán nợ Việt Nam

Quy chế tài chính mới của Công ty mua bán nợ Việt Nam

Ngày đăng: 21/09/2021 10:40 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 62/2021/TT-BTC về quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC), có hiệu lực từ ngày 15/9/2021 và áp dụng từ năm tài chính 2021.
Zalo
Hotline