Thẩm Định Giá

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

Tiếng việt Tiếng Anh Tiếng Hàn Tiếng Trung
Thẩm Định Giá

Thông tư số: 46/2014/TT-BTC Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá

downloadtailieu: taiday

Thông tư 56/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

downloadtailieu: taiday

89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

downloadtailieu: taiday

Thông tư số 31/2014 ngày 07/3/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

downloadtailieu: taiday

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

downloadtailieu: taiday

Thông tư 38/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013

downloadtailieu: taiday

158/2014/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 01, 02, 03 và 04

downloadtailieu: taiday

28/2015/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05, 06, 07

downloadtailieu: taiday

Thông tư 126/2015/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 8, 9, 10

downloadtailieu: taiday

Phụ lục Thông tư 126/2015/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 8, 9, 10

downloadtailieu: taiday

Zalo
Hotline