Định Giá Doanh Nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

Định Giá Doanh Nghiệp

Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp

Download tài liệu: Tại đây

Quyết định 51/QĐ-TTG ngày 15/9/2014 v/v một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT ngày 26/9/2013 hướng dẫn xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị DN

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 194/2013/TT-BTC ngày 17/12/2013 hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện CPH

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nghận tổ chức cung cấp dịch vụ XĐGTDN

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty CP

Download tài liệu: Tại đây

Zalo
Hotline